Veelgestelde vragen


 • Op welke dagen zijn onze locaties gesloten?
  21-05-2015

  Onze locaties zijn gesloten op de nationale feest-­ en gedenkdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (in 2025, om de vijf jaar)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
 • Welke tarieven hanteert Kidts?
  28-01-2015

  Klik hiervoor, onder de menu-optie Ouderdocumenten, op het document: Infobrochure - openingsuren en tarieven 2021.pdf

 • Hoe worden gesloten dagen verrekend?
  29-01-2015

  Wanneer men een 52 weken contract heeft afgesloten, dan kunnen de dagen waarop Kidts gesloten is en u kinderopvang zou gebruiken, op een ander moment worden ingehaald.

  Dit kan natuurlijk alleen als de groepsgrootte en de personele bezetting dit toe laat.

  Bij een 46 weken- of een 40 wekencontract kunnen gesloten dagen niet worden gecompenseerd.

 • Hoe wordt het maandbedrag van het KDV berekend?
  29-01-2015

  Afhankelijk van het gekozen contract, geldt dat het betreffende uurtarief vermenigvuldigd wordt met 5,5 uur voor 1 dagdeel opvang. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal contractweken (dus 40, 46 of 52 weken), dit getal wordt uiteindelijk gedeeld door 12.

 • Kan ik mijn kind een warme maaltijd meegeven naar het KDV?
  29-01-2015

  Kinderen tot 18 maanden kunnen gedurende de namiddag een warme maaltijd bij ons eten als ouders deze meegeven. Wanneer kinderen de leeftijd van anderhalf jaar hebben bereikt gaan wij ervan uit dat zij meedraaien met het leefritme van hun ouders en dan ook thuis de warme maaltijd nuttigen. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur is het spitsuur op de groep. Ouders komen beurtelings hun kinderen ophalen en vinden het prettig om dan even een praatje te maken. Voor de leidsters is het dan ondoenlijk om de peuters goed te begeleiden bij hun warme maaltijd en tegelijkertijd voldoende tijd vrij te maken voor de ouders. Daarom wordt de warme maaltijd daarvoor gegeven.

 • Welke openingstijden hanteert Kidts?
  29-01-2015

  De BSO's en KDV's zijn het gehele jaar op werkdagen geopend met uitzondering van de sluitingsdagen zoals deze beschreven zijn bij de veelgestelde vragen.
  Buitenschoolse Opvang. We bieden zowel voor- als naschoolse opvang. Uiteraard zijn we ook tijdens schoolvakanties gewoon geopend. De openingstijden zijn per locatie verschillend, dit is mede afhankelijk van de schooltijden van de kinderen die deze locatie bezoeken.
  In Berg en Urmond is de BSO geopend van 14.45 uur tot 18.00 uur. Voorschoolse Opvang is hier dagelijks mogelijk van 7.00 uur tot 8.30 uur. Indien hier de groepen 1 en/ of 2 op vrijdag vrij hebben is de BSO van 7.00 uur tot 18.00 uur geopend.
  In Geleen, Ulestraten en Geulle is de BSO geopend van 14.30 uur tot 18.00 uur. Voorschoolse Opvang is hier dagelijks mogelijk van 7.30 uur tot 8.30 uur. Indien op deze scholen de groepen 1 en/ of 2 op vrijdag vrij hebben is de BSO van 7.00 uur tot 18.00 uur geopend.
  Op woensdag en vrijdag zijn alle BSO locaties geopend na de geldende schooltijden. Tijdens schoolvakanties zijn de locaties de hele dag open.
  In vakantieperiodes voegen we een aantal BSO-locaties samen zodat we een optimale planning kunnen maken en het aanbod aan activiteiten kunnen vergroten.
  Kinderdagverblijven
  De kinderdagverblijven zijn het gehele jaar op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur

 • Help! Ik kom mijn kind te laat ophalen. Wat nu?
  29-01-2015

  Het overkomt iedereen wel eens dat je het niet redt om voor sluitingstijd je kind op te halen. Zodra je merkt dat je niet op tijd zult komen bel je even met de desbetreffende locatie. Het kind kan dan worden gerustgesteld en de leidster weet dat je onderweg bent. Kom je pas ruim na sluitingstijd aan (10 minuten of langer), dan wordt hiervan een aantekening gemaakt en wordt bij de volgende facturatie een bedrag van €5,- per geval in rekening gebracht. Houd er hierbij ook rekening mee dat er geen tijd meer is voor een volledige overdracht.

 • Wat zijn de adressen?
  29-01-2015

  Kidts heeft vestigingen in een aantal plaatsen in de regio. Klik hier voor de contactgegevens van Kidts en klik hier voor de contactgegevens van de locaties. Het is ook mogelijk om een routebeschrijving naar een locatie te maken.

 • Mag mijn kind komen als het ziek is?
  29-01-2015

  Ook als je kind ziek is, mag het in principe naar Kidts komen, mits het kind geen één op één aandacht nodig heeft en/ of een besmettelijke ziekte heeft waarbij de kans groot is dat er meer kinderen ziek worden. We hanteren een protocol zieke kinderen waarin meer uitleg staat. Het document is terug te vinden onder de ouderdocumenten, voor directe toegang klik hier.

 • Krijg ik een factuur als mijn kind niet komt ivm vakantie of ziekte?
  29-01-2015

  Je betaalt voor het hele jaar kinderopvang, dus ook wanneer je kind ziek is of op vakantie gaat.

  Op jaarbasis mag elk kind vier dagen inhalen. Dit op basis van beschikbaarheid.

 • Kan ik opvangdagen omruilen?
  29-01-2015

  Ruilen is over het algemeen geen probleem. Wel zijn er een aantal spelregels aan verbonden. Het ruilen van opvangdagen is mogelijk in dezelfde week, de week voor of de week na de betreffende opvangdag. Het ruilen wordt vooraf aangevraagd via de website of de app die bereikbaar is via de website. De goedkeuring van de aanvraag is afhankelijk van de groepsgrootte en de personele bezetting.

 • Waar vind ik het nummer Landelijk Register Kinderopvang?
  29-01-2015

  De Landelijk Register Kinderopvang nummers van de locaties zijn terug te vinden onder de menuoptie 'Contact'. Bij de gegevens van de betreffende locatie vind je tevens het LRK nummer terug.

 • Ik zoek de algemene voorwaarden
  29-01-2015

  De algemene voorwaarden van Kidts, maar ook die van de branchevereniging zijn terug te vinden in het menu-item Ouderdocumenten, in het Hoofdmenu. Wanneer je hier klikt op de categorie 'Voorwaarden', dan vind je de betreffende documenten terug.

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij Kidts?
  29-01-2015

  Je kunt via onze website je kind bij ons aanmelden. Hiervoor klik je op de button "Inschrijven". Hier vul je alle gevraagde gegevens zodat de inschrijving door ons verwerkt kan worden.
  Na het invullen van de gevraagde gegevens op de website, wordt er contact opgenomen om kennis te komen maken. Tijdens dit gesprek volgt alle verdere informatie en worden alle vragen beantwoord.
  Uiteraard is het ook mogelijk om eerst kennis te komen maken op de locatie waar je kind opgevangen zal worden, vooraleer de inschrijving plaatsvindt.

 • Kan ik extra en/ of flexdagen aanvragen?
  29-01-2015

  Extra/ flexdagen worden enkel toegekend wanneer het aantal extra/ flexdagen niet over een langere periode uitkomt boven de helft van het aantal dagen dat in het contract wordt afgenomen. Indien er sprake is van een structurele overschrijding dan wordt er ofwel een aangepast contract aangeboden ofwel er worden aanvullende afspraken gemaakt.
  Het aanvragen van extra/ flexdagen moet minimaal twee weken van te voren worden aangegeven via de website of de app. Vervolgens krijg je bericht of de aanvraag akkoord is. Dergelijke aanvragen worden enkel goedgekeurd indien de personele bezetting dit toelaat.
  Het afmelden van extra/ flexdagen dient minimaal twee weken van tevoren plaats te vinden. Wanneer een extra/ flexdag binnen deze periode van twee weken geannuleerd wordt, dan wordt deze extra/ flexdag in rekening gebracht.