Peuteropvang en VVE


peuterKidts biedt naast kinderopvang en buitenschoolse opvang ook peuteropvang. Deze vorm van opvang is voor kinderen van twee tot vier jaar en vindt plaats op onze dagverblijven. Kidts is VVE-erkend. Dit houdt in dat kinderen met een VVE-indicatie bij Kidts in goede handen zijn. Er is speciale aandacht voor:

Taalontwikkeling: deze wordt gericht gestimuleerd door de ontluikende en beginnende geletterdheid en de woordenschat;
Beginnende rekenvaardigheid: zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek;
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken;

We zijn van mening dat alle kinderen recht hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We maken daarom geen onderscheid tussen kinderen mét of zonder VVE-indicatie.