KDV – Kinderdagverblijf


Kidts heeft vier kinderdagverblijven, in Berg aan de Maas, in Schinnen, Geulle en in Geleen Zuid.

Het kinderdagverblijf in Berg aan de Maas is gehuisvest in BS De Avonturijn en beschikt over een groep voor zestien kinderen voor het KDV en een groep voor zestien peuters. In Schinnen zijn er twee groepen, een KDV-groep voor zestien kinderen en een Peutergroep voor acht kinderen, in Geulle is er een groep voor zestien kinderen op BS Ondersteboven en in Geleen-Zuid, op OBS De Duizendpoot is er een KDV-groep met plek voor zestien kinderen en een Peutergroep voor eveneens zestien kinderen. Alle dagverblijven verzorgen opvang voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar.
We hebben bewust gekozen voor kleinschalige kinderdagverblijven, waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Pedagogisch medewerkers kunnen zo een (h)echte band met elk kind opbouwen. Alle pedagogisch medewerkers hebben een afgeronde opleiding genoten, die aansluit bij het werken met kinderen.
Het kinderdagverblijf biedt meer dan opvang alleen. De dagen die het kind er doorbrengt, wordt het ook bijgestaan in de ontwikkeling. Wij besteden veel aandacht aan het ontdekken en verleggen van grenzen door het kind; aan de ontplooïing van het zelfvertrouwen en aan een plezierige omgang met andere kinderen. Dit doen we door een sfeer te creëren waarin het kind zich volledig op zijn/ haar gemak voelt. Door de duidelijke regelmaat van gezamenlijke activiteiten en individuele aandacht voelt uw kind zich snel thuis en weet het waar het aan toe is. Ook maken we gebruik van een zogenaamd kind-volgsysteem van Pravoo.

 

Inschrijving en plaatsing

Ouders kunnen hun kind inschrijven vanaf een zwangerschap van twee maanden. Een persoonlijke kennismaking gaat hieraan vooraf, zodat de ouders een duidelijk beeld hebben van het dagverblijf. Voordat het kind daadwerkelijk opgevangen wordt, gaat er een uitgebreide wenperiode voor het kind aan vooraf. Het is mogelijk uw kind voor hele of halve dagen te plaatsen. Ook bieden we flexibele opvang.

Contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers

Om zo goed mogelijk aan de wensen van het kind en de ouders te kunnen voldoen, vinden we een regelmatig contact met de ouders heel belangrijk. Er is dus altijd wel tijd voor een praatje met één van de pedagogisch medewerkers tijdens het halen en brengen. Ook maken we gebruik van een dagelijks communicatieschriftje, waarin wordt bijgehouden hoe de dag voor het kind is verlopen.