Coronavirus


Aangaande het coronavirus willen wij jullie graag informeren over hoe Kidts hiermee omgaat. 

We vinden het belangrijk om de drie maatregelen die getroffen kunnen worden om verspreiding van het virus te voorkomen, onder de aandacht te brengen:

  • Was regelmatig je handen met zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wat als een kind symptomen van het coronavirus vertoont?

  • Indien ouders een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, dienen zij het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD;
  • Indien medewerkers een vermoeden hebben, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind zo snel mogelijk komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD;
  • Voor ouders geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts. Kidts zal ook melding maken van een besmetting bij de GGD;
  • Volg hierna de instructies van de GGD op;
  • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via een mail aan info@kidts.nl. Via deze link op de website van het RIVM en via deze link op de website van de GGD vinden jullie altijd alle actuele informatie.