Mededeling aangaande de sluiting van de kinderopvang van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021.

Al onze locaties moeten dicht vanaf 16 december 2020. We mogen noodopvang bieden aan kinderen waarbij ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Er wordt vanuit de overheid een beroep gedaan op de ouders waarvan slechts één van de ouders een cruciaal beroep heeft, om zelf zorg te dragen voor opvang van de kinderen.

Wij zullen zoveel mogelijk onze locaties openstellen voor noodopvang. Op “schooldagen” geldt dat wij alleen open mogen op onze reguliere tijden (voorschoolse- en naschoolse opvang). Tijdens de Kerstvakantie zijn we zoals gebruikelijk hele dagen open. Een verschil met de noodopvang in het voorjaar is, dat kinderen daar nu in principe alleen gebruik van mogen maken op de dagen dat ze normaal ook zouden komen.

Attentie! Wij hebben op dit moment ALLE kinderen vanaf 16 december op AFWEZIG gezet. Kinderen die wèl komen, moeten het liefst zo snel mogelijk, via een mail naar info@kidts.nl opnieuw aangemeld worden. Dit geldt ook voor alle flexaanvragen die gedaan zijn. Opvang voor deze en volgende week moet vandaag (15-12-2020) worden doorgegeven. Dit geldt zoals gezegd enkel voor kinderen waarbij de ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

Net als bij de sluiting in het voorjaar worden de kosten kinderopvang volledig vergoed door de overheid. Wel moeten de facturen van de kinderopvangorganisatie doorbetaald worden, anders vervalt deze compensatie en recht op kinderopvangtoeslag. De datum waarop de eigen bijdrage wordt uitgekeerd is op dit moment nog niet bekend. De uitbetaling van de kinderopvangtoeslag loopt gewoon door, zoals gebruikelijk.
Vanwege Kerstmis zal de factuur over december de 24ste worden geïncasseerd, dat is iets vroeger dan normaal.

Wellicht ten overvloede, maar ruilingen en inhaaldagen in deze periode komen te vervallen, aangezien alle kosten vergoed worden.

Wij wensen iedereen ondanks alles hele fijne dagen toe in goede gezondheid.