Privacyverklaring


Privacy
Wij werken volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel de AVG. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens om, wij verkopen ze niet en geven ze niet door aan derden. Ook met gegevens die via een (digitale) inschrijving naar ons worden verstuurd of die via een (telefoon-) gesprek door u aan ons worden doorgegeven, gaan we zorgvuldig om. Alle persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Alle persoonsgegevens die digitaal zijn vastgelegd zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarin zij aangeven vertrouwelijk om te gaan met de voor hun beschikbare persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen uitdrukkelijke toestemming van de ouder/ verzorger. Dit gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, medische informatie van een kind.

In ons Protocol – AVG Privacybeleid staat uitgebreid beschreven, volgens de AVG-richtlijnen welke gegevens wij verwerken, waarom deze verwerkt worden, wie er waarom toegang hebben tot de gegevens, hoe de gegevens beveiligd zijn, met wie en waarom de gegevens worden uitgewisseld, van wie de gegevens afkomstig zijn en de bewaartermijnen. Dit protocol is beschikbaar voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, denk bijvoorbeeld aan ingelogd zijn. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser.

De site maakt gebruik van een aantal cookies van derde partijen. Dit gaat om cookies die het mogelijk maken om gebruik te maken van onze internetsoftware voor klanten en medewerkers en om cookies voor het tonen van de locaties op Google Maps

Tot wordt er door plug-ins op onze website gebruik gemaakt van Google Analytics. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie mogelijk aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.